munich calibration lab

Thông báo vị trí:

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc khai trương Địa điểm Hiệu chuẩn Chính xác Vi mô mới nhất của chúng tôi: Hiệu chuẩn Chính xác Vi mô ở Munich.

Vị trí của chúng tôi ở trung tâm Bavaria sẽ hoạt động như một Trung tâm Hoạt động Châu Âu và củng cố hơn nữa vị thế của chúng tôi với tư cách là công ty hàng đầu thế giới về hiệu chuẩn và các dịch vụ toàn cầu.

Cũng giống như các phòng thí nghiệm Hiệu chuẩn Độ chính xác Vi mô khác của chúng tôi mà bạn đã tin cậy trong nhiều năm, phòng thí nghiệm mới có trụ sở tại Munich của chúng tôi sẽ duy trì các tiêu chuẩn và năng lực cao mà bạn đã quen thuộc.

Chúng tôi mong được gặp bạn ở Munich !!