Hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm

Micro Precision có 36 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới

 • Các phòng thí nghiệm đo lường được công nhận ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông
 • Năng lực được công nhận rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng, kịp thời
 • Cung cấp dịch vụ nhận và trả thiết bị
 • Điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo các phép đo và việc hiệu chuẩn chính xác, chất lượng tốt nhất.
instrument-calibration-services

Hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm

Micro Precision có 36 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới

 • Các phòng thí nghiệm đo lường được công nhận ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông
 • Năng lực được công nhận rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng, kịp thời
 • Cung cấp dịch vụ nhận và trả thiết bị
 • Điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo các phép đo và việc hiệu chuẩn chính xác, chất lượng tốt nhất.
instrument-calibration-services

Hiệu chuẩn onsite

Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị có thể gây ra tốn kém chi phí. Cho dù đó là một phần quan trọng của thiết bị R&D, một phần của quá trình thử nghiệm sản xuất hay sản xuất. Dịch vụ hiệu chuẩn onsite là cách hiệu quả để giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất và gián đoạn. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi và thực hiện hiệu chuẩn giống như trong môi trường phòng thí nghiệm. Hiệu chuẩn y hệt mà không bị gián đoạn và tốn kém chi phí do thời gian dừng hoạt động của thiết bị.

 • Hãy để chúng tôi đến tận nơi và thực hiện dịch vụ cho các thiết bị của quý khách hàng
 • Micro Precision luôn mong muốn giúp quý khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí
 • Sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn di động/ onsite của chúng tôi quý khách hàng có thể kiểm soát các hoạt động hiểu chuẩn thiết bị của mình
 • Hơn 500,000 lượt hiệu chuẩn onsite được thực hiện mỗi năm
IMG 0792
IMG 0792

Hiệu chuẩn onsite

Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị có thể gây ra tốn kém chi phí. Cho dù đó là một phần quan trọng của thiết bị R&D, một phần của quá trình thử nghiệm sản xuất hay sản xuất. Dịch vụ hiệu chuẩn onsite là cách hiệu quả để giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất và gián đoạn. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi và thực hiện hiệu chuẩn giống như trong môi trường phòng thí nghiệm. Hiệu chuẩn y hệt mà không bị gián đoạn và tốn kém chi phí do thời gian dừng hoạt động của thiết bị.

 • Hãy để chúng tôi đến tận nơi và thực hiện dịch vụ cho các thiết bị của quý khách hàng
 • Micro Precision luôn mong muốn giúp quý khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí
 • Sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn di động/ onsite của chúng tôi quý khách hàng có thể kiểm soát các hoạt động hiểu chuẩn thiết bị của mình
 • Hơn 500,000 lượt hiệu chuẩn onsite được thực hiện mỗi năm

Hiệu chuẩn với một nhà cung cấp duy nhất

Micro precision có thể đáp ứng tất cả nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng. Hãy để chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn duy nhất của quý khách. Các trường hợp nằm ngoài khả năng hiệu chuẩn nội bộ, Micro Preicision có sẵn đội ngũ chuyên làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Làm việc với một nhà cung cấp duy nhất
 • Hãy để Micro Precision nghiên cứu và tìm kiếm nhà cung cấp thích hợp cho các nhu cầu chuyên biệt của quý khách hàng
 • Giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời cho phép Micro Precision kiểm tra và duy trì các nhà cung cấp bên ngoài
 • Tài liệu và kết quả hiệu chuẩn được Micro Precision xem xét và phê duyệt trước khi phát hành cho khách hàng
single-source-calibration-solutions-management

Hiệu chuẩn với một nhà cung cấp duy nhất

Micro precision có thể đáp ứng tất cả nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng. Hãy để chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn duy nhất của quý khách. Các trường hợp nằm ngoài khả năng hiệu chuẩn nội bộ, Micro Preicision có sẵn đội ngũ chuyên làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Làm việc với một nhà cung cấp duy nhất
 • Hãy để Micro Precision nghiên cứu và tìm kiếm nhà cung cấp thích hợp cho các nhu cầu chuyên biệt của quý khách hàng
 • Giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời cho phép Micro Precision kiểm tra và duy trì các nhà cung cấp bên ngoài
 • Tài liệu và kết quả hiệu chuẩn được Micro Precision xem xét và phê duyệt trước khi phát hành cho khách hàng
single-source-calibration-solutions-management

Giải pháp hiệu chuẩn nhúng

Đối với khách hàng có nhu cầu mà các dịch vụ onsite hoặc phòng thí nghiệm của Micro Precision không đáp ứng được, giải pháp liên kết có thể là lựa chọn tối ưu.

Bằng cách đưa nhân viên của chúng tôi vào làm việc trực tiếp tại cơ sở của quý khách hàng, quý khách sẽ đạt được nhiều lợi ích.

 • Giải pháp sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Linh hoạt, có thể điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi
 • Người được cử đến khách hàng là nhân viên của Micro Precision, có quyền truy cập và được hỗ trợ từ đội ngũ Micro Precision trên toàn cầu
  • Chuyên môn về đo lường, chất lượng và nguồn lực kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, dịch vụ khách hàng, …
 • Giải pháp liên kết giúp giảm chi phí hậu cần, giảm rủi ro thiệt hại trong quá trình vận chuyển đến nhà cung cấp, giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị.
embedded-calibration-solutions
embedded-calibration-solutions

Giải pháp hiệu chuẩn nhúng

Đối với khách hàng có nhu cầu mà các dịch vụ onsite hoặc phòng thí nghiệm của Micro Precision không đáp ứng được, giải pháp liên kết có thể là lựa chọn tối ưu.

Bằng cách đưa nhân viên của chúng tôi vào làm việc trực tiếp tại cơ sở của quý khách hàng, quý khách sẽ đạt được nhiều lợi ích.

 • Giải pháp sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Linh hoạt, có thể điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi
 • Người được cử đến khách hàng là nhân viên của Micro Precision, có quyền truy cập và được hỗ trợ từ đội ngũ Micro Precision trên toàn cầu
  • Chuyên môn về đo lường, chất lượng và nguồn lực kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, dịch vụ khách hàng, …
 • Giải pháp liên kết giúp giảm chi phí hậu cần, giảm rủi ro thiệt hại trong quá trình vận chuyển đến nhà cung cấp, giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị.

Cấp độ dịch vụ hiệu chuẩn

Để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật của khách hàng và các tiêu chuẩn công nghiệp, Micro Precision cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ hiệu chuẩn khác nhau.

Loại dịch vụ Hiệu chuẩn thông thường Hiệu chuẩn có dữ liệu đo Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO:IEC 17025:2017, Z540.3
Hiệu chuẩn theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất có thể liên kết tới Hệ đơn vị quốc tế (SI)      
Phù hợp với ISO 9000      
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn, báo cáo, được duy trì trên cơ sở dữ liệu web bảo mật (CDM)      
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn chi tiết và tem hiệu chuẩn      
Hiệu chỉnh thiết bị (nếu thiết bị vượt ngoài dung sai)      
Phù hợp tiêu chuẩn ANSI/NCSL Z540-1    
Dữ liệu hiệu chuẩn    
Logo của Tổ chức công nhận, độ không đảm bảo đo mở rộng  
Phù hợp tiêu chuẩn ANSI/NCSL Z540.3  
Yêu cầu báo giá

Khả năng hiệu chuẩn

Micro Precision còn có năng lực hiệu chuẩn thiết bị cho nhiều ứng dụng của các ngành và lĩnh vực khác nhau. Nếu quý khách hàng có các nhu cầu hiệu chuẩn khác không nằm trong danh sách liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điện

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn điện được công nhận với khả năng đo vạn năng, máy hiệu chuẩn đa năng, máy hiện sóng và cung cấp điện.

Tìm hiểu thêm

Quang học

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn quang học, ánh sáng và cáp quang được công nhận.

Tìm hiểu thêm

Nhiệt và Hóa học

Micro Precision các dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn nhiệt động lực học và hóa học được công nhận với các năng lực về nhiệt độ, độ ẩm, khoa học đời sống và dược phẩm.

Tìm hiểu thêm

RF & Vi sóng

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn vi sóng & RF được công nhận.

Tìm hiểu thêm

Cơ khí & Kích thước

Micro Precision các dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn cơ học và kích thước được công nhận với khả năng áp suất, mô-men xoắn, lực, lưu lượng, vận tốc và tải trọng của kích máy bay.

Tìm hiểu thêm

Chuẩn phòng thí nghiệm

Các tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm hiệu chuẩn rất quan trọng đối với các phép đo chính xác nhất của tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ sản phẩm hoàn hảo cho vòng đời của thiết bị

Đảm bảo thiết bị của khách hàng hoạt động ở hiệu suất cao nhất và tuân thủ các yêu cầu quy định. Duy trì thiết bị về cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Việc mua dụng cụ và thiết bị là bước đầu tiên để đưa công ty đi vào hoạt động, chúng tôi tin rằng đây là những khoản đầu tư cần thiết để duy trì thiết bị trong điều kiện hoạt động tốt; do đó, Micro Precision liệt kê một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để giúp quý khách hàng duy trì các thiết bị của mình cho cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Dịch vụ đánh giá và năng lực

Chọn trong danh sách dịch vụ đánh giá thiết bị để giúp quý khách hàng duy trì các thiết bị của mình cho cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Nhiệt độ

 • Nồi hấp nhiệt ( 4 ~ 70 độ C)
 • Lò nung lên đến 1400 độ C
 • Lò nhiệt chân không
 • Tủ môi trường
 • REF
 • Tủ nhiệt âm sâu
 • Máy lắc ủ nhiệt
 • Tủ môi trường lớn
 • Nguồn làm lạnh
 • Bể nhiệt
 • Lò nhiệt
 • Tủ lạnh
 • Nồi hấp tiệt trùng

Lưu lượng

 • Máy cô quay
 • Máy thổi gió

Hóa học

 • Máy đo pH/ Độ dẫn điện

Quang học

 • Máy đo mật độ
 • Máy đo quang phổ

Cơ khí

 • Máy ly tâm
 • Cân

Nhiệt độ

 • Nồi hấp nhiệt ( 4 ~ 70 độ C)
 • Lò nung lên đến 1400 độ C
 • Lò nhiệt chân không
 • Tủ môi trường
 • REF
 • Tủ nhiệt âm sâu
 • Máy lắc ủ nhiệt
 • Tủ môi trường lớn
 • Nguồn làm lạnh
 • Bể nhiệt
 • Lò nhiệt
 • Tủ lạnh
 • Nồi hấp tiệt trùng

Lưu lượng

 • Máy cô quay
 • Máy thổi gió

Hóa học

 • Máy đo pH/ Độ dẫn điện

Quang học

 • Máy đo mật độ
 • Máy đo quang phổ

Cơ khí

 • Máy ly tâm
 • Cân
Yêu cầu báo giá
firefly-aerospace-load-cell-calibration

Firefly đến với chúng tôi với nhu cầu về dịch vụ hiệu chuẩn cảm biến lực tại cơ sở của chúng tôi ở Round Rock Texas và chúng tôi có thể nâng cấp các tiêu chuẩn của mình để đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ một nỗ lực lớn để có được nhiều phần thiết bị được hiệu chuẩn rất nhanh chóng để hỗ trợ chứng nhận AS9100 của họ.

Products Header uai

"Tôi muốn dành thời gian này để cảm ơn các bạn về dịch vụ tuyệt vời do Pedro và Fidel cung cấp trong chuyến thăm ONSITE hôm thứ Bảy. Họ đã đến trước lịch trình và sử dụng thời gian rất hiệu quả. Thật vui khi Fidel nhớ lại một số vị trí của thiết bị từ những lần ghé thăm trước vì tôi đã gặp khó khăn trong việc xác định một vài trong số các bảng Bề mặt Granite trong Quang học. Bản in của Pedro với các kích thước giúp bạn dễ dàng biết những gì cần tìm. vấn đề trở lại của tôi và đã làm việc theo nhóm tuyệt vời để hoàn thành công việc một cách kịp thời như vậy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự chuyên nghiệp của họ. "

-Elaine Ringenberg, Cymer

Read More

Tìm kiếm thông tin thiết bị

Chúng tôi hỗ trợ hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán và cho thuê thiết bị của nhiều nhà sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nhập thông tin thiết bị cụ thể tại đây. Nếu thông tin bạn tìm kiếm không có sẵn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ một cách tốt nhất.

Nhu cầu hiệu chuẩn. Đơn giản hóa.

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị toàn diện.

calibration-services

Hiệu chuẩn

Micro Precision cung cấp các dịch vụ và giải pháp hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ tại chỗ và trên toàn thế giới phục vụ nhiều lĩnh vực và ứng dụng công nghiệp.

Tìm hiểu thêm

instrument-repair-services

Sửa

Dịch vụ sửa chữa thiết bị tiết kiệm và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

global-calibration-solutions

Giải pháp toàn cầu

Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng và kỹ thuật, hỗ trợ OEM và các giải pháp quản lý tài sản.

Tìm hiểu thêm

equipment-sales-rental

Bán thiết bị

Thông qua công ty chị em Micro Precision Test Equipment Inc., chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ cho thuê và cho thuê, mang đến cho khách hàng các lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thiết bị luôn thay đổi.

Tìm hiểu thêm


Request A Quote

All of your test equipment calibration needs in one place.