Firefly.com

Firefly Aerospace Inc. (“Firefly”), có trụ sở chính tại Austin, TX, cung cấp khả năng tiếp cận tiết kiệm và thuận tiện vào không gian cho các trọng tải nhỏ thông qua việc thiết kế, sản xuất và vận hành các phương tiện phóng đáng tin cậy. Các phương tiện phóng Firefly thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của một nhóm thiết kế đa dạng và tận dụng các thành phần thương mại bán sẵn (COTS), do các nhà cung cấp trên khắp Hoa Kỳ sản xuất, để giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa độ tin cậy và giảm thiểu thời gian phát triển.