Cobham

Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) là nhà đổi mới công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới, được tôn trọng trong việc cung cấp giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất, từ không gian sâu đến độ sâu của đại dương.