Về chính sách cookie này.

Chính sách Cookie này giải thích cookie là gì và cách chúng tôi sử dụng chúng. Bạn nên đọc chính sách này để hiểu cookie là gì, cách chúng tôi sử dụng chúng, loại cookie chúng tôi sử dụng, tức là thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie và cách thông tin đó được sử dụng và cách kiểm soát các tùy chọn cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của mình khỏi Tuyên bố Cookie trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi là ai, cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn áp dụng cho các miền sau: www.microprecision.com

Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ các phần thông tin nhỏ. Các cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi trang web được tải trên trình duyệt của bạn. Những cookie này giúp chúng tôi làm cho trang web hoạt động bình thường, làm cho trang web an toàn hơn, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và hiểu cách trang web hoạt động và phân tích những gì hoạt động và nơi nó cần cải thiện.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, trang web của chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba cho một số mục đích. Cookie của bên thứ nhất chủ yếu là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và chúng không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào của bạn.

Cookie của bên thứ ba được sử dụng trên các trang web của chúng tôi được sử dụng chủ yếu để hiểu cách trang web hoạt động, cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, giữ an toàn cho các dịch vụ của chúng tôi, cung cấp các quảng cáo có liên quan đến bạn và tất cả là cung cấp cho bạn một trải nghiệm người dùng và giúp tăng tốc độ tương tác trong tương lai của bạn với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi được nhóm thành các loại sau.

Danh sách dưới đây nêu chi tiết các cookie được sử dụng trong trang web của chúng tôi.
CookieDescription
Necessary
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
woocommerce_recently_viewedThis cookie is used by WooCommerce eCommerce plugin. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of displaying a history of viewed products while on the site. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
Advertisement
NIDThis cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users.
Performance
_gatThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.

Làm cách nào để kiểm soát các tùy chọn cookie?

Bạn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình bằng cách nhấp vào nút “Cài đặt” và bật hoặc tắt các danh mục cookie trên cửa sổ bật lên theo sở thích của bạn.

Nếu bạn quyết định thay đổi tùy chọn của mình sau này thông qua phiên duyệt của mình, bạn có thể nhấp vào tab “Chính sách quyền riêng tư & cookie” trên màn hình của mình. Thao tác này sẽ hiển thị lại thông báo đồng ý cho phép bạn thay đổi tùy chọn hoặc rút lại hoàn toàn sự đồng ý của mình.

Ngoài ra, các trình duyệt khác nhau cung cấp các phương pháp khác nhau để chặn và xóa cookie được các trang web sử dụng. Bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt để chặn / xóa cookie. Để tìm hiểu thêm về cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Powered By WebToffee