Micro Precision tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng khi thu thập và sử dụng dữ liệu. Chúng tôi minh bạch về những dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do tại sao. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu khách hàng như một vật sở hữu có giá trị. Chúng tôi không bán dữ liệu của khách hàng cho bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai. Dưới đây, quý khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý thông tin đó. Tuyên bố về quyền riêng tư giải thích những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và về khách hàng, dù trực tiếp hay gián tiếp, và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

NHỮNG DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP
Chi tiết liên hệ của Khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Dữ liệu về các sản phẩm và dịch vụ khách hàng đã mua. Micro Precision có thể xử lý dữ liệu cá nhân vì quý khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi / hoặc do khách hàng tự cung cấp khi hoàn thành biểu mẫu liên hệ Micro Precision.

NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP THÔNG TIN
Khi khách hàng đăng ký với chúng tôi, khách hàng thường cung cấp tên hoặc tên công ty, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp để liên hệ nhằm cung cấp cho bạn thông tin quan trọng.

CÁC CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU
Bạn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình theo nhiều cách với Micro Precision, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Mua hoặc thuê sản phẩm hoặc dịch vụ qua Micro Precision. Thư từ của bạn với Micro Precision về sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ câu hỏi về giao hàng, cài đặt hoặc lập hóa đơn. Liên hệ Nhân viên của Micro Precision qua e-mail, điện thoại hoặc thư. Đăng ký nhận thư từ Micro Precision. Tham gia triển lãm thương mại, sự kiện, hội thảo trên web, khóa đào tạo, … Micro Precision có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn là khách hàng.

TẠI SAO DỮ LIỆU CỦA BẠN CẦN THIẾT?
Micro Precision xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chủ yếu để có thể liên hệ với bạn qua điện thoại và / hoặc bằng văn bản (qua e-mail và / hoặc qua đường bưu điện).

Ngoài ra, Micro Precision có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong khi thực hiện hợp đồng. Các mục đích khác có thể là, nhưng không giới hạn ở: Cung cấp khả năng đặt hàng qua trang web và sử dụng tất cả các chức năng và dịch vụ trên trang web. Xử lý đơn đặt hàng của bạn và / hoặc thông báo cho bạn về tình trạng của nó. Đưa ra lời khuyên và hỗ trợ việc sử dụng thiết bị mà bạn đã hiệu chuẩn từ chúng tôi. Thông báo cho bạn một cách tối ưu, với sự đồng ý của bạn, về các ưu đãi hoặc dịch vụ đặc biệt. Liên lạc với bạn, với sự đồng ý của bạn, bằng cách gửi các bản tin điện tử. Đối với đơn đặt hàng vận chuyển, địa chỉ thanh toán để xác minh.

TRUY CẬP THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI
Bạn có thể truy cập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào, hoặc hướng dẫn chúng tôi không sử dụng thêm thông tin công ty hoặc thông tin cá nhân của bạn. Để làm như vậy, vui lòng gửi email kèm theo yêu cầu của bạn tới [email protected]

CHÍNH SÁCH DUY TRÌ DỮ LIỆU, QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN
Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu do người dùng cung cấp miễn là bạn là khách hàng của Micro Precision. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã thu thập và sau đó có thể lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa Dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Các nhà cung cấp, nhân viên của Micro Precision. Micro Precision không bán thông tin khách hàng. Các nhân viên của Micro Precision có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu và quyền riêng tư của bạn.

GỬI THƯ
Micro Precision gửi thư thông qua các công cụ gửi thư của các bên thứ ba cũng tuân theo luật bảo mật. Những thư này được gửi chủ yếu để thông báo cho bạn về các dịch vụ mới, mời bạn tham gia các sự kiện và hội thảo trên web, hoặc gửi khảo sát về mức độ hài lòng.

CÁC TRANG WEB
Dữ liệu khách truy cập được duy trì trên trang web này, Micro Precision không sử dụng thêm thông tin này và không chuyển cho bên thứ ba.

GOOGLE ANALYTICS
Micro Precision sử dụng Google Analytics, AdWords và Search Console để kiểm tra cách người dùng đang sử dụng trang web và đánh giá hiệu quả của AdWords trong kết quả tìm kiếm của Google. Google sử dụng thông tin này để báo cáo cho Micro Precision về việc sử dụng trang web và hiệu quả của các chiến dịch. Google có thể cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba nếu Google buộc phải làm như vậy theo luật hoặc các bên thứ ba này đang xử lý thông tin thay mặt cho Google. Micro Precision không ảnh hưởng đến điều này, nhưng không đồng ý cho Google sử dụng thông tin thu được từ việc này cho các dịch vụ khác của Google. Google đặt cookie trên các trình duyệt web để nó có thể hiển thị quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các ưu đãi đặc biệt và quảng bá dịch vụ cho những người đã thể hiện sự quan tâm đến chúng.

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
Bạn có thể yêu cầu các thông tin cá nhân chi tiết của mình, sửa đổi chúng và nếu muốn, bạn có quyền xóa bỏ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu cần xóa bỏ qua [email protected] và sau đó, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn lời mời, thư hoặc thông tin khác, bạn có thể cho chúng tôi biết điều đó thông qua chức năng hủy đăng ký ở cuối những thư này hoặc [email protected] precision.com

BẢO MẬT
Micro Precision rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng sai, mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ không cố ý và các thay đổi trái phép. Nếu bạn lo lắng rằng dữ liệu của mình không được bảo vệ đúng cách, có dấu hiệu bị lạm dụng hoặc nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bảo mật, vui lòng liên hệ với Micro Precision qua [email protected] precision.com. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu để bảo vệ thông tin do chúng tôi xử lý và duy trì.

THAY ĐỔI
Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email. Bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì việc tiếp tục sử dụng được coi là chấp thuận tất cả các thay đổi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, hoặc có câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] precision.com