Wat betekent laboratoriumtechnische competentie met betrekking tot accreditatie volgens de ISO/IEC 17025-norm?

Het laboratoriumaccreditatieproces is een manier om de technische competentie te bepalen. Accreditatie maakt gebruik van criteria en procedures die specifiek zijn ontwikkeld om technische competentie te bepalen. De criteria zijn gebaseerd op ISO/IEC 17025 die wordt gebruikt voor het evalueren van laboratoria over de hele wereld:

 • Technische competentie van het personeel
 • Geldigheid en geschiktheid van testmethoden
 • Traceerbaarheid van metingen en kalibraties naar nationale standaarden
 • Geschiktheid, kalibratie en onderhoud van testapparatuur
 • Testomgeving
 • Bemonstering, handling en transport van testitems
 • Kwaliteitsborging van test- en kalibratiegegevens
 • MP Laboratory is alleen geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17025: 2017-norm, maar mijn bedrijf vereist dat mijn leverancier ISO 9001-gecertificeerd is. Moet MP een aparte certificering hebben?

  Nee, het hoeft niet meer. MP Calibration Labs geaccrediteerd onder ISO/IEC 17025: 2017 hoeft niet te worden gecertificeerd onder ISO 9001 aangezien de vereisten van deze norm al worden gedekt door ISO/IEC 17025: 2017 zoals gedefinieerd in Clausule 8, Managementsysteemvereisten.

  Als geaccrediteerd laboratorium hebben we aangetoond dat we voldoen aan alle vereisten van ISO/IEC 17025:2017, zodat we voldoen aan de vereisten van ISO 9001 die in de norm zijn opgenomen.

  Hoe weet ik of het kalibratielaboratorium geaccrediteerd is?

  De geaccrediteerde kalibratielaboratoria van MP geven kalibratierapporten uit met het ANAB-symbool en het ILAC-MRA-symbool gecombineerd als goedkeuring die hun accreditatie aangeeft. U kunt de kalibratiemogelijkheden van MP Laboratory controleren op de Scope of Accreditation gepubliceerd op de ANAB-website (Accrediterende instantie) en de MP-website.

  MP Laboratories Reikwijdte van accreditatie

  Meer informatie over accreditatie

  MP Laboratory is niet geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie in het land waar ze actief zijn. Is hun accreditatie acceptabel?

  Ja. Veel landen over de hele wereld hebben een of meer organisaties die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie van de laboratoria van hun land. De meeste van deze accreditatie-instanties hebben ISO/IEC 17025 overgenomen als basis voor het accrediteren van de test- en kalibratielaboratoria van hun land. Dit heeft landen geholpen om een uniforme benadering te hanteren voor het bepalen van laboratoriumcompetentie. Door deze uniforme aanpak kunnen landen onderling afspraken maken op basis van wederzijdse evaluatie en acceptatie van elkaars laboratoriumaccreditatiesystemen. Dergelijke internationale overeenkomsten, wederzijdse erkenningsarrangementen (MRA’s) genoemd, zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat testgegevens tussen deze landen worden geaccepteerd. Meer dan 90 accreditatie-instanties voor laboratoria hebben een multilaterale erkenningsovereenkomst ondertekend, de ILAC-overeenkomst genaamd, die de acceptatie van gegevens over de nationale grenzen van de ondertekenende landen aanzienlijk verbetert. Dit systeem van internationale MRA’s tussen accreditatie-instanties heeft ervoor gezorgd dat geaccrediteerde laboratoria een vorm van internationale erkenning hebben gekregen en dat gegevens bij geëxporteerde goederen gemakkelijker op overzeese markten worden geaccepteerd.

  Bron: https://ilac.org